Summary in Macedonian

Рамковни резултати од Австралиска стратегија за онеспособеност (2021–31) Kус преглед на вториот годишен извештај

Кусиот преглед го опишува постигнатиот напредокот во резултатите за лицата со онеспособеност.